strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Włodzimierz Hersztański
Działki gruntu o łącznej powierzchni 6 000 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-28
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki gruntu o łącznej powierzchni 6 000 m2
Cena wywoławcza: 710 325,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 538/13
Opis:

 


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW KI1L/00088038/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Włodzimierz Hersztański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

28 września 2016 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach mającego siedzibę przy ul. Warszawskiej 44 w sali nr XVI, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

położonej w miejscowości Bartków 71A, 26-050 Zagnańsk, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kielcach prowadzi księgę wieczystą o nr KI1L/00088038/2, składającej się z wieczystego użytkowania działek gruntu nr 259/4, 259/6 o łącznej powierzchni 6 000 m2 zabudowanej zespołem budynków obecnie nieużytkowanych, produkcyjnych, o łącznej powierzchni użytkowej 915,20 m2 stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.

 

Suma oszacowania wynosi 947 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 710 325,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 94 710,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Kielcach al. 1000-lecia PP 87 1240 4416 1111 0010 4604 3453 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Bartków
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone