strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Białymstoku Paweł Kosowski
Lokal mieszkalny o pow. 67,50 m2, piwnica 3,70 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-30
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 67,50 m2, piwnica 3,70 m2
Cena wywoławcza: 165 808,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1479/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Paweł Kosowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

30 września 2016 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, w sali nr XIV, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości lokalowej mieszkalnej należącej do dłużników (…) na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, w skład której wchodzi lokal mieszkalny oznaczony numerem 42 o powierzchni 67,50 m2 oraz piwnica o powierzchni 3,70 m2, położony w budynku wielorodzinnym przy ul. Kruczej 30 w Wasilkowie. Dla przedmiotowej nieruchomości urządzona jest w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze BI1B/00204735/9.

 

Suma oszacowania wynosi 248 711,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 165 808,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 24 872,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić w kancelarii Komornika do  dnia 29.09.2016 r. (w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika).

Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie 67 8099 0004 0014 9259 2000 0010.

Zgodnie z treścią art. 953 §1 pkt 4 kpc rękojmia może także być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (85) 744 77 66

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Krucza
Miasto: Wasilkowo
Województwo: podlaskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone