strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Głogowie Robert Bury
Działka o pow. 0,0314 ha zabudowana budynkiem magazynu
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-05
Godzina: 11:45:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,0314 ha zabudowana budynkiem magazynu
Cena wywoławcza: 56 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 711/10
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Robert Bury zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

5 października 2016 r. o godz. 11:45

 

w sali nr 210 w Wydziale Cywilnym przy Sądzie Rejonowym w Głogowie, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Głogów, przy ul. Mickiewicza 50E, stanowiącej własność dłużnika (…), posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Głogowie nr LE1G/00028189/1, składającej się z prawa użytkowania wieczystego gruntu w granicach działki nr 95/4 obręb 1 „Nadodrze” wraz z prawem odrębnej własności budynku magazynu posadowionego na tej działce. Działka gruntu o powierzchni 0,0314 ha, zabudowana budynkiem magazynu.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 75 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 56 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w myśl art. 962 § 1 kpc rękojmię w wysokości 7 500,00 zł (tj. 10% ceny oszacowania), najpóźniej na dzień przed licytacją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Głogowie, ul. Rynek 45/2-3 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika w

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Legnicy

nr 70 1020 3017 0000 2302 0160 0543.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (76) 727 26 20

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Mickiewicza
Miasto: Głogów
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone