strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Krzysztof Olbrich
Udział w nieruchomości w Krakowie
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-29
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Udział w nieruchomości w Krakowie
Cena wywoławcza: 123 498,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1297/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Krzysztof Olbrich zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

29 września 2016 r. o godz. 11:00

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, sala D-28 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako 32/46 udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Krakowie przy ul. Ruczaj 36 obr. 33,

stanowiącej własność dłużnika:

(…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krakowie o nr KR1P/00372629/8.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 164 665,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 123 498,75 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 75/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 16 466,50 zł (słownie: szesnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych 50/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości zgodnie z art. 962 § l kpc najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika

21 8619 0006 0030 0025 8010 0001

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala,

podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w dniu 22.09.2016 r. o godz. 9:00-9:15, a elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Ruczaj
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone