strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Zgierzu Czesław Kosiada
Lokal mieszkalny w miejscowości Stryków
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-20
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny w miejscowości Stryków
Cena wywoławcza: 84 375,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 463/12 i inne
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesław Kosiada zawiadamia na podstawie przepisu art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

 

20 października 2016 r. o godz. 14:30

 

w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, I Wydział Cywilny, sala nr XII odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego nr 10, stanowiącego odrębna nieruchomość, położonego w miejscowości Stryków, ul. Stary Rynek 2, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą KW LD1G/00086232/9;

 

stanowiącego własność dłużnika: 

1. (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 112 500,00 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy pięćset złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 84 375,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj. 11 250,00 (słownie: jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji w gotówce lub książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu albo na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesława Kosiady o nr:

86 1020 3440 0000 7002 0015 9988 w PKO BP SA  O. Zgierz.

Protokół opisu i oszacowania tej nieruchomości można przeglądać w Kancelarii Komornika w Zgierzu, pl. Jana Pawła II nr 3 (sygn. akt KM 463/12 i inne), bądź w terminie na dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Zgierzu (sygn. akt sąd. I Co 295/15).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (42) 716 36 57

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Stary Rynek
Miasto: Stryków
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone