strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Małgorzata Pędziszczak
Lokal użytkowy o pow. 517 m2
(nieruchomości - lokale usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-07
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal użytkowy o pow. 517 m2
Cena wywoławcza: 1 908 400,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 903/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SZ1S/00109255/8

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Małgorzata Pędziszczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

7 listopada 2016 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie mającego siedzibę przy ul. Narutowicza 19 w sali nr 9, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, należącego do dłużników (…), położonego: 70-404 Szczecin, al. Niepodległości 34, wpisanego  w  rejestrze  lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie (adres spółdzielni: 71-503 Szczecin, ul. Ofiar Oświęcimia 6), dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Wydział X Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00109255/8, o powierzchni użytkowej 517 m2.

Suma oszacowania wynosi 2 862 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  1 908 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 286 260,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

BGŻ BNP Paribas 85 2030 0045 1110 0000 0243 6670

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zdjęcia przedmiotowej nieruchomości znajdują się na stronie www.szczecin.komornik.pl.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Al. Niepodległości
Miasto: Szczecin
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone