strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Opolu Maria Bujak
Zabudowana działka o pow. 0,0398 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-20
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana działka o pow. 0,0398 ha
Cena wywoławcza: 138 525,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1415/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Maria Bujak (tel. (77) 423 01 60) ogłasza, że dnia

 

20 października 2016 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimskiej 60 a w sali nr 129, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

garażu, należącej do: (…),

położonej: 49-100 Niemodlin, ul. Wojska Polskiego 6,

dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: OP1O/00100335/3].

 

Suma oszacowania wynosi 184 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 138 525,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 18 470,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Raiffeisen Bank Polska SA O. w Opolu 74 1750 1194 0000 0000 0628 6844 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Budynek mieszkalno-usługowy, murowany, o zróżnicowanej wysokości (dwu- i jednokondygnacyjny), wybudowany systemem tradycyjnym przed 1939 r., posadowiony na działce gruntowej nr 599 km 10 o pow. 0,0398 ha, obręb 0027. Lokal mieszkalny o funkcji usługowej (była apteka) znajduje się na parterze budynku mieszkalno-usługowego położonego w Niemodlinie przy ul. Wojska Polskiego 6 i składa się z sali sprzedaży, biura, stanowiska ekspedycyjnego, w.c., 2. korytarzy, magazynu, pokoju śniadań, receptury, zmywalni, pomieszczenia porządkowego, komory przyjęć o powierzchni użytkowej całego lokalu równej 100,10 m2. Drzwi wejściowe do lokalu drewniane. Okna z profili stalowych. Wejście do lokalu od podwórka utwardzonego o nawierzchni betonowej. Lokal od ok. 3 lat nie jest użytkowany, wyposażony w instalację wodną, kanalizacyjną i elektryczną.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul. Ozimskiej 60 a odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wojska Polskiego
Miasto: Niemodlin
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone