strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Opolu Maria Bujak
Zabudowana nieruchomość o pow. 0,0717 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-19
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość o pow. 0,0717 ha
Cena wywoławcza: 661 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 5/15
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Maria Bujak (tel. (77) 423 01 60) ogłasza, że dnia

 

19 października 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimskiej 60 a  w sali nr  129, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

garażu, należącej  do: (…),

położonej: 45-703 Opole, Norberta Bończyka 30,

dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr KW  [NKW: OP1O/00074748/9].

 

Suma oszacowania wynosi 882 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 661 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 88 200,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Raiffeisen Bank Polska SA O. w Opolu 74 1750 1194 0000 0000 0628 6844 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. Norberta Bończyka 30, na działkach 15/1 i 15/2 k.m. 24 o łącznej powierzchni 0,0717 ha. Nieruchomość znajduje się na terenie dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość ozn. symbolem: 2MW/Z – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z zielenią, z docelowym przeznaczeniem tylko na zieleń. Budynek administracyjny 3-kondygnacyjny o powierzchni użytkowej równej 589,10 m2, budynek magazynowy o powierzchni użytkowej równej 10,40 m2.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Kandydaci na nabywców licytacyjnych pozostający w związku małżeńskim i których stosunki majątkowe kształtowane są umową małżeńską, powinni na licytację stawić się wraz z notarialnym odpisem przedmiotowej umowy. Osoby pozostające w związku małżeńskim przystępujące do licytacji bez współmałżonka(ki) aby móc uczestniczyć w licytacji muszą przedstawić notarialne pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnej w imieniu nieobecnego.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Norberta Bończyka
Miasto: Opole
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone