strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Piotr Grochulski
Sześć działek gruntowych
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-08
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sześć działek gruntowych
Cena wywoławcza: 404 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1828/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Piotr Grochulski Kancelaria Komornicza w Wodzisławiu Śląskim w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikom: (…), zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

8 listopada 2016 r. o godz. 11:00

 

w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim ul. Sądowa 3 w sali nr 12  odbędzie się

 

DRUGA    LICYTACJA


nieruchomości położonej w miejscowości Turza Śląska przy ul. Bogumińska 55 (obręb Turza, mapa 3, działki nr: 761/65, 67, 68, 925/66, 926/66, 927/66), posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym V Wydział Ksiąg Wieczystych w Wodzisławiu Śląskim   nr GL1W/00042493/9.

 

Nieruchomość obejmuje sześć działek gruntowych, sąsiadujących ze sobą i stanowiących gospodarczą całość - grunt o trapezowym kształcie i płaskim terenie, w części wschodniej zabudowany budynkiem mieszkalnym i zabudowaniami gospodarczymi przystosowanymi do prowadzenia działalności gospodarczej (warsztaty, magazyny, garaże, pomieszczenia biurowe). Nieruchomość usytuowana jest na północ od ul. Bogumińskiej, pomiędzy ulicą boczną ul. Bogumińskiej i korytem rzeki Leśnicy. Dojazd drogą asfaltową około 100 m od ul. Bogumińskiej. Działki są porośnięte trawą, częściowo zadrzewione, ogrodzone. Nieruchomość jest uzbrojona w wodociąg, sieć elektryczną, telefoniczną i kanalizacyjną sanitarną. Na nieruchomości  znajduje się szambo trzykomorowe. Budynek mieszkalny jest obiektem piętrowym, podpiwniczonym, wybudowanym w konstrukcji tradycyjnej murowanej w 1937r. rozbudowanym w 1983 r. W latach 1997-2007 do budynku została dobudowana część biurowo-magazynowa i magazynowa. Są to zabudowania piętrowe, niepodpiwniczone.  Powierzchnia 511,56 m2. Wiata magazynowa jest obiektem wolnostojącym, murowanym, otwartym ze wszystkich stron, parterowym z poddaszem użytkowym przeznaczonym do składowania materiałów budowlanych, wybudowanym w 2010 r. Budynek wykonany z pustaków żużlobetonowych z dachem dwuspadowym drewnianym, krytym blachą trapezową. Powierzchnia budynku 310,10 m2.Wiata nie została oddana do użytkowania, nadbudowa budynku mieszkalnego nie została wykonana, przebudowa budynków gospodarczych według pozwolenia z 1997 r. została wykonana w niepełnym zakresie w stosunku do projektu i również nie została zgłoszona do użytkowania.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 606 000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 404 000,00 zł.

Komornik informuje, iż  zgodnie  z art 1ust1pkt1, art2pkt 4, art4pkt1, art. 6ust1pkt1  i ust2  ustawy z dnia 09-09-2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz 626, 1045, 1322)   nabywca  nieruchomości  zobowiązany  jest do uiszczenia  podatku od  czynności  cywilnoprawnych (PCC) za wyjątkiem  zwolnienia  przewidzianego w w/w ustawie.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj.  60 600,00 zł w jeden      z następujących sposobów:
- w gotówce, w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy w 27 1020 2472 0000 6802 0120 8818 PKO BP uznanym najpóźniej do godziny 15:00 dnia poprzedzającego licytację;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godziny 15,00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość tą można oglądać od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

DO POBRANIA: Zdjęcia

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Bogumińska
Miasto: Turza Śląska
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone