strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter
Działka gruntu zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-13
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka gruntu zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi
Cena wywoławcza: 896 001,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 4154/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  Piotr Winter ul. Wiśniowa 12, działając na podstawie art. 953 kpc - podaje do publicznej wiadomości, że  w dniu 

 

13 października 2016 roku  o godzinie  9:00

 

w sali nr 200  Sądu  Rejonowego  Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  Wydział II Cywilny  al.  Marcinkowskiego 32, 61-745 Poznań odbędzie się

 

PIERWSZA  LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa położona w Poznaniu przy ul. Głazowa 50, stanowiąca działkę gruntu zabudowaną dwoma budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi oraz garażami o łącznej pow. 0,0935 ha, działka nr 102/2. Dla potrzeb oszacowania wartości rynkowej przedmiotowej nieruchomości podzielono  nieruchomość na dwa kompleksy zabudowane. Do kompleksu nr 1 przypisana została  część działki nr 102/2 o pow.  0,0535 ha wraz z budynkiem mieszkalnym nr 1 trzy - kondygnacyjnym, klimatyzowanym o podwyższonym standardzie o  pow. użytkowej 217,24 m2 i budynkami garaży o pow. 31,88  m2,  a do kompleksu nr II przypisana została część działki nr 102/2 o pow. 0,0400 ha wraz z budynkiem mieszkalnym  nr 2 w zabudowie parterowej o pow. użytkowej 118,20 m2  położonym na linii granicznej działki po prawej stronie.  Na terenie nieruchomości znajduje się mały basen kąpielowy do remontu. Nieruchomość na dzień opisu opuszczona. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o nr PO2P/00078623/1.  Właścicielem przedmiotowej nieruchomości  jest  (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 194 669,00 zł w tym wartość rynkowa gruntu działek nr 102/2  - 255 395,00 zł.

Cena wywołania wynosi:  896 001,75 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest uiścić na konto  Komornika rękojmię w wysokości: 119 466,90 zł. Rękojmia winna być uiszczona  na konto komornika  w

BZ WBK SA 10 Oddział w Poznaniu nr  40 1090 2734 0000 0001 0239 5771

z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji  jak również może być  złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie, w godz. 10:00- 15:00 od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia lub w terminie uzgodnionym z Komornikiem, tj. w dniu 4.10.2016 r. godz. 10:00. Akta postępowania   będzie można oglądać w ww.  sądzie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją , zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10:00-15:00 również dwa tygodnie przed terminem licytacji. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie

wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Boulevarden
Miasto: Dania
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone