strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Krzyków Bartosz Borkowski
Lokal mieszkalny o pow. 62,45 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-10
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 62,45 m2
Cena wywoławcza: 37 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 21529/15
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI UŁAMKOWEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Bartosz Borkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

10 października 2016 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Podwale 30 w sali nr 138, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika (…) stanowiący udział 1/6 w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość położonej: 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 178A/2, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00134548/1. Lokal mieszkalny w wielorodzinnym budynku mieszkalnym położony na parterze wielorodzinnego, pięciokondygnacyjnego, wzniesionego w roku 1976 budynku wykonanego w systemie uprzemysłowionym tzw. wielkiej płyty. Lokal składa się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, w.c. i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu 62,45 m2. Lokal posiada pomieszczenia przynależne o powierzchni 5,67 m2. Wyposażenie w media pełne. Z własnością tego lokalu łączy się udział wynoszący 183/10000 w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą KW nr WR1K/00123306/3. Zgodnie z zapisem obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego teren na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość to teren zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej. Obecny sposób wykorzystania nieruchomości jest zgodny z przeznaczeniem terenu w planie zagospodarowania przestrzennego.

 

Suma oszacowania wynosi 50 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 37 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 5 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona u komornika w gotówce albo wpłacona na konto komornika: ING Bank Śląski SA Oddział we Wrocławiu 48 1050 1575 1000 0023 5320 2100 z dopiskiem: „rękojmia na licytację nieruchomości, nr KM 12529/15”, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Na dzień 27.09.2016 r. ustalono czynność oglądania nieruchomości od godz. 11:00 do godz. 11:30. W przypadku braku udostępnienia lokalu, Komornik nie podejmuje dodatkowych czynności związanych z przymusowym jego otwarciem. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosz Borkowski, ul. Krakowska 52 we Wrocławiu.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 785 40 11

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Ślężna
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone