strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Busku-Zdroju Paweł Masalski
Działka o pow. 1,0900 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-27
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 1,0900 ha
Cena wywoławcza: 32 980,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 291/15
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju Paweł Masalski Kancelaria Komornika zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

27 października 2016 r. o godz. 9:00

 

w sali nr 6 Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju odbędzie się:

 

PIERWSZA    LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci działki ewidencyjnej numer 1146/1, obręb 0007 Jurków, gmina Wiślica o powierzchni 1,0900 ha. Przedmiotowa nieruchomość składa się z użytków oznaczonych w ewidencji gruntów jako grunty rolne klasy I, II, IIIa oraz lasy - Ls klasy IV. Część o powierzchni 0,2100 ha jako część leśna nieruchomości oraz część o powierzchni 0,8800 ha - część rolno-budowlana. Działka numer 1146/1, położona jest w południowej części miejscowości Jurków. Od strony południowo-zachodniej działka przylega do drogi powiatowej 0073T. Część południowa i środkowa przedmiotowej działki płaska i równa, grunt suchy. Część północna działki zadrzewiona i zakrzewiona - drzewa samosiejki. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa. Na działce zlokalizowana jest napowietrzna linia niskiego napięcia oraz oświetlenie uliczne. Przedmiotowa działka stanowi własność dłużnika (…) w wysokości 1/2 udziału oraz stanowi współwłasność ustawową majątkową małżeńską (…). Działka o numerze 1146/1 posiadająca założoną Księgę Wieczystą o numerze KI1B/00050369/6  w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 43 974,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 32 980,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 4 397,40 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Jurków
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone