strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Mirosław Markow
Lokal mieszkalny o pow. 103,95 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-24
Godzina: 13:10:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 103,95 m2
Cena wywoławcza: 705 075,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1512/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Mirosław Markow zawiadamia, że w dniu

 

24 października 2016 r. o godz. 13:10

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia Wydziale VI Cywilnym w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 w sali nr B-104 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika: (…), opisanej jako: prawo własności nieruchomości, położonej w Krakowie przy ul. Św. Tomasza 32/2, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00286568/2. Lokal mieszkalny nr 2 położony na ostatniej kondygnacji w budynku Hotelu Classic przy ul. św. Tomasza 32. Budynek pięciopiętrowy, ulokowany na działce nr 573/2 o powierzchni 319 m2, obręb 1 dzielnicy Śródmieście, w zwartej zabudowie Starego Miasta. Mieszkanie o powierzchni 103,95 m2, położone jest na poddaszu budynku. Składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Pomieszczenia wydzielone ścianami z płyt gipsowo-kartonowych. W toku postępowania ustalono, że brak jest możliwości przedostania się do lokalu m.in. ze względu na fakt, że przedmiotowy lokal znajduje się na ostatniej kondygnacji budynku, a poniższe kondygnacje należą do osoby trzeciej. Jedyny możliwy dostęp do lokalu przebiega przez własność lokalu L1 (księga wieczysta KR1P/00286566/8), tj. wejście przez lobby Hotelu, następnie windą albo klatką schodową w górę – jednakże narusza to prawa właściciela lokalu L1.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 940 100,00 zł. Cena wywoławcza wynosi: 705 075,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 94 010,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, na rachunek bankowy komornika 76 8619 0006 0030 0025 8094 0001 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce F 1 Kraków O. Kraków albo w kasie Kancelarii Komornika. Nieruchomość tę można oglądać w dniu 17 października 2016 r. w godz. 9:00-9:10. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, przy ul. Grzegórzeckiej 102/10 w Krakowie (tel. nr (12) 414 33 64). Akta egzekucyjne na pięć dni przed terminem licytacji będą przekazane do Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Cywilny. Wobec powyższego akta będzie można przeglądać w ww. wydziale Sądu. Wyciąg z operatu znajduje się na stronie www.markow.pl w zakładce „licytacje”.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Św. Tomasza
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone