strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Lucyna Bąk, Roman Bąk w upadłości
Lokal mieszkalny o pow. 38 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-22
Godzina: 10:40:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 38 m2
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

 

SYNDYK ZAPRASZA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Władysława IV 1/70
w Słupsku
o powierzchni użytkowej 38,00 m2 z przynależną piwnicą o pow. 3,20 m2. Cena wywoławcza wynosi 115 000,00 złotych (sto piętnaście tysięcy złotych). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty na zakup nieruchomości zawierającej:

- nazwę, siedzibę, dokładny adres oraz NIP i REGON oferenta,

- aktualny wyciąg z rejestru (ewidencji) oferenta,

- oferowaną cenę nabycia, nie niższą niż 115 000,00 złotych,

- oświadczenie oferenta, że zobowiązuje się pokryć opłaty związane z przeniesieniem prawa własności przedmiotu przetargu,

- dowód wpłaty wadium w wysokości 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) na rachunek NRB 37 1060 0076 0000 3300 0059 1690.

Oferty  należy składać w zaklejonych kopertach w Sądzie Rejonowym w Słupsku VI Wydział Gospodarczy, ul. Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk do dnia 20 września 2016 r. godz. 15:30 ze wskazaniem sygn. akt VI GUp of 18/15
i dopiskiem „przetarg na zakup lokalu ul. Władysława IV 1/70”.
W przypadku składania ofert  za pośrednictwem poczty datą wpływu oferty jest data wpływu do Sądu. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym  w dniu 22 września 2016 r., w sali nr 101 w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku, przy ul. Grodzkiej 6 o godz. 10:40.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Władysława IV
Miasto: Słupsk
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone