strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Bartłomiej Graba
Lokal mieszkalny o pow. 44,10 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-05
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 44,10 m2
Cena wywoławcza: 30 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1159/15
Opis:

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 

 

5 października 2016 r. o godz. 12:30

 

w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śl. sala 304 odbędzie się:

 

PIERWSZA    LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Mirsk, przy ul. Betleja 8/6, na III kondygnacji (tj. na poddaszu) trzykondygnacyjnej kamienicy mieszkalnej w zabudowie zwartej, wzniesionej w XIX w. Układ funkcjonalny mieszkania obejmuje jeden pokój, kuchnię, łazienkę i dwa przedpokoje o łącznej powierzchni użytkowej 44,10 m2. Do lokalu mieszkalnego przynależy piwnica o powierzchni 4,60 m2. Razem powierzchnia nieruchomości lokalowej wraz z  pomieszczeniem przynależnym wynosi, zgodnie z księgą wieczystą 48,70 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, ogrzewanie lokalne z pieca kominkowego zamontowanego w pokoju. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 11/100 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt (działka gruntu 271,27 o łącznej powierzchni 0,0530 ha) oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (KW JG1S/00025812/2).

Lokal stanowiący odrębną nieruchomość stanowi własność dłużnika w całości.

Dla przedmiotowego loka

lu stanowiącego odrębną nieruchomość Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00027907/9.

 

Lokal oszacowany jest na kwotę: 41 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 30 750,00 zł.

 

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 4 100,00 zł, w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika:

PKO BP SA 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 647 77 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Betleja
Miasto: Mirsk
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone