strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Krzyków Bartosz Borkowski
Nieruchomość gruntowa zabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-12
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana
Cena wywoławcza: 307 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 38470/12
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O  PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI   nr KW WR1K/00080931/9

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Bartosz Borkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

12 października 2016 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Podwale 30 w sali nr 137, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową zabudowaną w obrębie działki nr 368/8, położonej: 55-040 Kobierzyce, ul. Piaskowa 39A, Tyniec Mały, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00080931/9.

Nieruchomość stanowi działka zabudowana jedno- i dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym z warsztatem i garażem. Działka leży na obrzeżu wsi, w terenie o zabudowie mieszkaniowej,  jej powierzchnia wynosi 1 174 m2. Zabudowę nieruchomości stanowi dwukondygnacyjny budynek mieszkalny jednorodzinny z jednokondygnacyjnym warsztatem i garażem, przylegający w południowej granicy działki do budynku usytuowanego na działce nr 368/7. Częścią przylegającą do budynku sąsiedniego jest warsztat. Bryła budynku mieszkalnego nieregularna. Budynek wzniesiono w latach 90. XX wieku oraz w części na początku XXI wieku. Teren wokół budynku urządzony.

 

Suma oszacowania wynosi 410 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 307 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 41 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona u komornika w gotówce albo wpłacona na konto komornika:

ING Bank Śląski SA Oddział we Wrocławiu 48 1050 1575 1000 0023 5320 2100

z dopiskiem: „rękojmia na licytację nieruchomości, nr KM 38470/12”, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Na dzień 28.09.2016 r. ustalono czynność oglądania nieruchomości od godz. 11:00 do godz. 11:30. W przypadku braku udostępnienia lokalu, Komornik nie podejmuje dodatkowych czynności związanych z przymusowym jego otwarciem. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosz Borkowski, ul. Krakowska 52 we Wrocławiu.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 785 40 11

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Piaskowa
Miasto: Kobierzyce
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone