strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś
Lokal mieszkalny o pow. 42,40 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-21
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 42,40 m2
Cena wywoławcza: 132 975,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1574/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

21 października 2016 r. o godz. 14:00

 

w sali nr 020 Sądu Rejonowego w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ odbędzie się:

 

PIERWSZA  LICYTACJA

 

nieruchomości - lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość - położonej w miejscowości Szczawnica, oś. XX-lecia 6/4/II, gm. Szczawnica, powiat nowotarski, woj. małopolskie, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze KW NS1T/00129879/6 o powierzchni użytkowej 42,40 m2, wraz z udziałem w wielkości 51/1000 w nieruchomości wspólnej obj. KW NS1T/00091273/2 stanowiącej własność dłużników: (…).

Przedmiotowy lokal mieszkalny nr 4/II usytuowany jest na 1 piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego o 4 kondygnacjach nadziemnych (parter + 3 piętra), położonego na działce ewidencyjnej nr 1917/46. Mieszkalnie składa się z 2 pokoi, łazienki, przedpokoju oraz kuchni. Do lokalu mieszkalnego przynależy piwnica. Lokal w stanie częściowo wykończonym, stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa (drewno, płyta), instalacja wod.-kan., elektryczna, centralnego ogrzewania. Podłogi: płytki ceramiczne, panele podłogowe; ściany, sufity malowane farbami emulsyjnymi, brak urządzonej kuchni, pomieszczenie łazienki: na podłodze i ścianach płytki ceramiczne, ponadto biały montaż.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 177 300,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 132 975,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 17 730,00 zł, tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr

56 1020 3466 0000 9102 0034 7328

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/ 1 w Nowym Targu

podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją , w kancelarii komornika do wglądu znajduje się operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą I Co 1215/15.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Os. XX-lecia
Miasto: Szczawnica
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone