strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Zgierzu Czesław Kosiada
Działka niezabudowana o pow. 0,0405 ha oraz działka zabudowana o pow. 0,1123 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-27
Godzina: 08:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka niezabudowana o pow. 0,0405 ha oraz działka zabudowana o pow. 0,1123 ha
Cena wywoławcza: 28 275,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 317/14 i inne
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesław Kosiada zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

 

27 października 2016 r. o godz. 8:30

 

w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, I Wydział Cywilny, sala nr X odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

  1. nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka gruntu nr 284/2 o powierzchni 0,0405 ha, położonej w Strykowie przy ul. Kopernika 2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą nr LD1G/00023269/8;
  1. nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka gruntu nr 286/3 o powierzchni 0,1123 ha, położonej w Strykowie przy ul. Kopernika 4, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą nr LD1G/00021268/7;

 

stanowiących własność dłużnika: 

(…).

Nieruchomości zostały oszacowane:

1)   w części dotyczącej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka gruntu nr 284/2, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer LD1G/00023269/8 na kwotę 37 700,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy siedemset złotych),

2)   w części dotyczącej nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka gruntu nr 286/3, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer LD1G/00021268/7 na kwotę 580 500,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, to jest:

1)   w części dotyczącej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka gruntu nr 284/2, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer LD1G/00023269/8 – 28 275,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych),

2)   w części dotyczącej nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka gruntu nr 286/3, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer LD1G/00021268/7 – 435 375,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj.:

1)   w części dotyczącej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka gruntu nr 284/2, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer LD1G/00023269/8 na kwotę 3 770,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych),

2)   w części dotyczącej nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka gruntu nr 286/3, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer LD1G/00021268/7 na kwotę 58 050,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt złotych).

 

Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji w gotówce lub książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu albo na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesława Kosiady o nr:

86 1020 3440 0000 7002 0015 9988 PKO BP SA  O. Zgierz.

Protokół opisu i oszacowania tych nieruchomości można przeglądać w Kancelarii Komornika w Zgierzu, pl. Jana Pawła II nr 3 (sygn. akt KM 317/14 i inne), bądź w terminie na dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Zgierzu (sygn. akt sąd. I Co 529/16).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (42) 716 36 57

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kopernika
Miasto: Stryków
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone