strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz
Działka o pow. 2,8700 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-13
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 2,8700 ha
Cena wywoławcza: 2 274,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 836/06
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

13 października 2016 roku godz. 10:30

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się:

 

DRUGA   LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej rolnej położonej w miejscowości Klekacz, gmina Tomaszów Lubelski oznaczonej numerami działek 77, 82, 177, 182, 83 arkusz ewidencyjny 1 o powierzchni 2,8700 ha. Zgodnie z księgą wieczystą nr ZA1T/00050221/2 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim nieruchomość stanowi własność (…).

 

 

- suma oszacowania działki nr 77 o powierzchni 1,32 ha 25 025,00 zł,

cena wywołania wynosi: 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę 16 683,33 zł, wysokość rękojmi 2 502,50 zł;

 

- suma oszacowania działki nr 82 o powierzchni 0,25 ha 4 740,00 zł,

cena wywołania wynosi: 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę 3 160,00 zł, wysokość rękojmi 474,00 zł;

 

- suma oszacowania działki nr 177 o powierzchni 0,63 ha 10 315,00 zł,

cena wywołania wynosi: 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę 6 876,67 zł, wysokość rękojmi 1031,50 zł;

 

- suma oszacowania działki nr 182 o powierzchni 0,49 ha 8 023,00 zł,

cena wywołania wynosi: 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę 5 348,67 zł, wysokość rękojmi 802,30 zł;

 

- suma oszacowania działki nr 83 o powierzchni 0,18 ha 3 412,00 zł,

cena wywołania wynosi: 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę 2 274,67 zł, wysokość rękojmi 341,20 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania licytowanych działek najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. (84) 664 22 25.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Klekacz
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone