strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Olsztynie Karolina Trykacz
działkę nr 423 o pow. 7300 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytk. 152,3 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-13
Godzina: 13:50:00
Przedmiot sprzedaży: działkę nr 423 o pow. 7300 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytk. 152,3 m2
Cena wywoławcza: 413 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 515/16
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Karolina Trykacz zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

13 października 2016 r. o godz. 13:50

 

w Sądzie Rejonowym w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 44 w sali nr 334 odbędzie się:

 

PIERWSZA    LICYTACJA    NIERUCHOMOŚCI:

 

- prawo własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 423 o pow. 7300 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytk. 152,3 m2 (wartość ta nie zawiera  powierzchni piwnic);

- położonej w miejscowości Dywity, ul. Barczewskiego 27,

- posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Olsztynie nr OL1O/00043472/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 551 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 413 250,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 55 100,00 zł, tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika w Olsztynie ul. Wyzwolenia 16/2 lub na rachunek bankowy komornika nr:

09 1240 5598 1111 0000 5028 4421.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w Olsztynie przy ul. Wyzwolenia 16/2.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (89) 527 58 11.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Barczewskiego
Miasto: Dywity
Województwo: warmińsko-mazurskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone