strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Jaśle Wojciech Piątek
Nieruchomość gruntowa zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym; udział 1/2w prawie własności niezabudowanej
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-04
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym; udział 1/2w prawie własności niezabudowanej
Cena wywoławcza: 90 566,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 595/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaśle Wojciech Piątek Kancelaria Komornicza w Jaśle zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

4 października 2016 r. o godz. 9:00

 

w sali nr 113 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Jaśle odbędzie się:

 

DRUGA    LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej oznaczonej jako nieruchomość gruntowa zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej (wg obmiaru) 91,01 m2 oraz dwoma budynkami gospodarczymi, działka nr 1089 o pow. 0,7728 ha. Położona w miejscowości Sobniów i posiada założoną Księgę Wieczystą KW nr KS1J/00007994/5, stanowiącą własność dłużnika (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 135 850,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 90 566,67 zł. 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (13 585,00 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika:

31 2030 0045 1110 0000 0223 2390  Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

(z dopiskiem wadium do sprawy 595/13).

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Jaśle mieszczącym się pod adresem: ul. Armii Krajowej 3, 38-200 Jasło

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (13) 444 01 81.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Soboniów, Jasło
Województwo: podkarpackie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone