strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tarnowie Andrzej Czosnyka
Lokal mieszkalny o pow. 51,66 m2 – udział 1/8
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-18
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 51,66 m2 – udział 1/8
Cena wywoławcza: 12 846,94
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3881/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

18 października 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału wynoszącego 1/8 część nieruchomości opisanej jako: lokal mieszkalny nr 126 o powierzchni ogólnej 51,66 m2, w tym powierzchnia użytkowa lokalu 47,90 m2 i piwnica 3,76 m2. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i osobne wc. Udział związany z własnością lokalu: wielkość udziału w nieruchomości wspólnej stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali - udział 5166/1160318. Lokal mieszkalny położony jest na parterze budynku, położonego w miejscowości Tarnów, przy ul. Urwana 6A. Udział wynoszący 1/8 część wyżej opisanej nieruchomości stanowi własność dłużnika: (…). Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00128319/8.

 

Udział wynoszący 1/8 część ww. nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 17 129,25 zł (siedemnaście tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych 25/100 gr).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 12 846,94 zł (dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych 94/100 gr).

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziału w nieruchomości na rachunek bankowy komornika:

nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A.

lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20. Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać udział w nieruchomość, którego dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 11.10.2016 r. oraz 13.10.2016 r. w godz. od 10:00 do 11:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 627 56 68

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Urwana
Miasto: Tarnów
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone