strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Kamila Jaworek
Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej o pow. 188,44 m2
(nieruchomości - budynki mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-20
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej o pow. 188,44 m2
Cena wywoławcza: 417 333,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: KM 156/16
Opis:

OBWIESZCZENIE

O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1K/00059849/1


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Kamila Jaworek, Kancelaria Komornicza we Wrocławiu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 20-10-2016 o godz. 09:30

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

mającego siedzibę przy ul. Świebodzka 5 we Wrocławiu w sali nr 201, odbędzie się

DRUGA LICYTACJA

nieruchomości należącej do dłużnika,

położonej: 51-143 Wrocław, ul. Kruczkowskiego Leona 43,

dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00059849/1.

 

Przedmiot licytacji:

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, położona we Wrocławiu, przy ul. Kruczkowskiego Leona 43, w granicach działki ewidencyjnej nr 79 (AM-10) o powierzchni 0,0239 ha, obręb Karłowice , gmina Wrocław M., powiat M. Wrocław, województwo dolnośląskie.

Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej, dwukondygnacyjnej, podpiwniczony o powierzchni użytkowej 188,44 m². Wejście na teren nieruchomości i wjazd do garażu od strony ul. Leona Kruczkowskiego.

Działka posiada dostęp komunikacyjny do drogi publicznej, którą stanowi ulica Leona Kruczkowskiego. Działka uzbrojona jest w sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazową oraz elektroenergetyczną.

 

Suma oszacowania wynosi 626 000,00zł

zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania

i wynosi 417 333,32 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 62 600,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika lub przelewem na konto komornika:

BGŻ S.A. Centrala Departament Operacji Krajowych

65 2030 0045 1110 0000 0273 2880.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób (art. 953§1 pkt 4 kpc).

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość można oglądać w dniu 18.10.2016r. w godz. 13.00 do 14.00. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, I Wydział Cywilny ul. Świebodzka 5 we Wrocławiu, na 3 dni przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica: ul. Świebodzka 5, sala nr 201
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: ul. Kruczkowskiego Leona 43
Miasto: Wrocław
Województwo:

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone