strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Złotoryi Adam Misiorny
Działka składająca się z dwóch części: zabudowanej o pow. 4458 m2 oraz część niezabudowana o pow. 1,5207 ha  
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-12
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka składająca się z dwóch części: zabudowanej o pow. 4458 m2 oraz część niezabudowana o pow. 1,5207 ha  
Cena wywoławcza: 293 028,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1171/15
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Złotoryi Adam Misiorny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

12 października 2016 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Złotoryi mającego siedzibę przy ul. Kolejowej 3 w sali nr 111, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości  należącej do dłużnika: (…),

położonej: 59-516 Zagrodno, Grodziec,

dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW  LE1Z/00043996/8. 

Przedmiotem licytacji  jest działka  składająca się z dwóch  części: pierwsza zabudowana o pow. 4458 m2 oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako Br-Ps III stanowiącej w studium tereny mieszkaniowe o przewadze zabudowy zagrodowej i usług oraz drugiej części  niezabudowanej  o pow. 1,5207 ha oznaczona jako pastwiska i grunty orne stanowiące tereny użytkowane rolniczo.  Na części zabudowanej  usytuowane są trzy budynki o łącznej powierzchni użytkowej 532,80 m2. Budynek mieszkalny jest ogrzewany na paliwo stałe o pow. użytkowej  194,8 m2  Piwnice i mury przyziemia są suche. Działka jest uzbrojona w przyłącze energii elektrycznej napowietrznej, woda z wodociągu gminnego, ścieki z budynków odprowadzane do szamba, brak gazu ziemnego.

 

Suma oszacowania wynosi 390 704,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     293 028,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest  39 080,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce najpóźniej dnia 11.10.2016 r. w kancelarii komornika do godz. 15:30 albo na rachunek bankowy komornika:  

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Złotoryi 18 1090 2095 0000 0001 1299 6175

najpóźniej do dnia 10.10.2016 r.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (76) 854 86 77

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Grodziec
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone