strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tarnowie Andrzej Czosnyka
Lokal mieszkalny o pow. 59,86 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-18
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 59,86 m2
Cena wywoławcza: 114 646,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2151/16
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

18 października 2016 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu opisanego jako: lokal mieszkalny Nr 49 o łącznej powierzchni 59,86 m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, osobne wc, położony jest na 4 piętrze (ostatnim) 5-kondygnacyjnego budynku nr 8 na oś. Legionów H. Dąbrowskiego w Tarnowie. Ww. prawo nie posiada założonej księgi wieczystej i znajduje się w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie. Ww. prawo obecnie stanowi własność: Arkadiusz Łubik, zam: os. Legionów Dąbrowskiego 8/49, 33-100 Tarnów, z którego udziałem w myśl art. 930 kpc prowadzona jest egzekucja przeciwko dłużnikowi egzekwowanemu: Magdalena Łubik, zam: os. Legionów Dąbrowskiego 8/49, 33-100 Tarnów.

 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oszacowane jest na kwotę: 152 862,00 zł (sto pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa złote).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 114 646,50 zł (sto czternaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych 50/100 gr).

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na rachunek bankowy komornika:

nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A.

lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20. Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 11.10.2016 r. oraz 13.10.2016 r. w godz. od 10:00 do 11:00, zaś operat szacunkowy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 627 56 68

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Legionów H. Dąbrowskiego
Miasto: Tarnów
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone