strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Wieliczce Małgorzata Budnik
Udziały w nieruchomościach zabudowanych i niezabudowanych
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-19
Godzina: 13:45:00
Przedmiot sprzedaży: Udziały w nieruchomościach zabudowanych i niezabudowanych
Cena wywoławcza: 950,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1/14
Zdjęcia:
Opis:

 

           

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

19 października 2016 r. o godz. 13:45

 

w sali nr 32 Sądu Rejonowego w Wieliczce ul. Janińska 25 odbędzie się:

 

DRUGA    LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Wola Batorska,  gm. Niepołomice,  składającej  się  z:

- udziału w wysokości 4/5 części w prawie własności  działki ewidencyjnej nr 1648/9 o powierzchni 0,1139 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym łącznej powierzchni całkowitej 164,66 m2 (budynek mieszkalny składa się z parteru oraz poddasza, niepodpiwniczony, konstrukcja budynku  murowana, elewacja budynku nieotynkowana, więźba dachowa  drewniana,  szacowany udział nie posiada   dostępu do drogi  publicznej),

- udziału w wysokości 4/5 części w prawie własności do niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 1648/10 o powierzchni 0,0071 ha, (działka  charakteryzuje się  regularnym kształtem zbliżonym  do  figury trójkąta oraz  umiarkowanie  płaskim ukształtowaniem  terenu,   udział    nie posiada   dostępu  do drogi  publicznej), posiadającej założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach Sądu Rejonowego w Wieliczce o  nr KR2I/00028086/3.

 

Udział  w  wysokości 4/5 części w prawie   własności   do   nieruchomości  oszacowany   jest:

- do zabudowanej   działki   ewidencyjnej nr 1648/9  na kwotę: 181 602,00 zł,

- do niezabudowanej  działki   ewidencyjnej 1648/10 na  kwotę: 1 402,00 zł,

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę:

 -  zabudowanej   działki   ewidencyjnej nr 1648/9,   tj.  kwotę:  121 100,00 zł,

 -  niezabudowanej  działki   ewidencyjnej 1648/10,  tj. kwotę:  950,00 zł,

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę:

- za działkę   ewidencyjną 1648/9 wadium wynosi: 18 200,00 zł,

- za działkę  ewidencyjną 1648/10 wadium  wynosi: 150,00 zł.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika:

63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce

najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce   lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Komornik jednocześnie informuje, że  w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych  z dnia 09.09.2000 r. ( Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast. ) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny  winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

DO POBRANIA: Dokumentacja fotograficzna

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Wola Batorska
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone