strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR we Włocławku Konrad Boszko
Zabudowana działka o pow. 1,4365 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-11
Godzina: 13:50:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana działka o pow. 1,4365 ha
Cena wywoławcza: 1 971 225,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1758/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

NR KW 347/9

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Konrad Boszko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

11 października 2016 r. o godz. 13:50

 

w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku mającego siedzibę przy Kilińskiego 20 w sali nr A 14, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działkę gruntową o numerze ewidencyjnym: 134/2 o powierzchni 1,4365 ha, zabudowanej budynkami biurowo-magazynowo-produkcyjnymi o łącznej powierzchni użytkowej 1 608,44 m2,

należącej do dłużników: Eugeniusza Gitalewicz i Magdaleny Gitalewicz we wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej,

położonej: 87-850 Choceń, Czerniewice 2,

dla którego Sąd Rejonowy we Włocławku Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 347/9 [NKW: WL1W/00000347/9].

 

Suma oszacowania wynosi 2 628 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 971 225,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 262 830,00 zł gotówką w kancelarii komornika. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

Rękojmia musi się znaleźć na koncie

najpóźniej do końca dnia poprzedzającego termin licytacji.

 

Bank Ochrony Środowiska SA O. we Włocławku 11 1540 1069 2001 8718 2533 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy ul. P.O.W. 21a w pok. 14 (w godzinach 9:00-15:00) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucje. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnia księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Czerniewice
Województwo: kujawsko-pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone