strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Jerzy Klimiuk
Zabudowana działka o pow. 910 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-12
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana działka o pow. 910 m2
Cena wywoławcza: 536 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 4/16
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Jerzy Klimiuk Kancelaria Komornicza w Wyszkowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

12 października 2016 r. o godz. 13:00

 

w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: działka nr 5913 o powierzchni 910 m2 zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni zabudowy 156 m2 (powierzchnia użytkowa 208,51 m2) i budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 56,60 m2 (powierzchnia użytkowa 45,74 m2),

położonej w Wyszkowie przy ul. Truskawkowej 2, gm. Wyszków,

stanowiącej własność dłużnika: (…),

posiadającej założoną księgę wieczystą nr OS1W/00036572/8 w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wyszkowie.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 715 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 536 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 71 500,00 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub na konto komornika:

71 1240 5631 1111 0000 5089 4590.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nimi zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (29) 743 14 44

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Truskawkowa
Miasto: Wyszków
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone