strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Poznań-Grunwald i Jeżyce Piotr Tomaszewski
Nieruchomość gruntowa niezabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-11
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa niezabudowana
Cena wywoławcza: 169 462,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 309/16
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski kancelaria komornicza: Poznań, ul. J. Chociszewskiego 21/6 zawiadamia, że w dniu

 

11 października 2016 r. o godz. 11:00

 

w biurze Rady Izby Komorniczej w Poznaniu pod adresem: ul. Głęboka 4, 61-553 Poznań odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako (nieruchomość gruntowa niezabudowana) położonej w Przeźmierowo, ul. Morelowa 29, działka nr 677/2 w trybie egzekucji uproszczonej, księga wieczysta nr PO1P/00085536/9.

 

Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 225 950,00 zł.

Cena wywołania wynosi kwotę: 169 462,50 zł.

Licytant zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 22 595,00 zł przelewem na rachunek bankowy:

Komornik Sądowy Piotr Tomaszewski PeKaO nr 50 1240 1747 1111 0010 2730 9341

podając sygn. sprawy KM 309/16 (tytułem rękojmi, pełne dane identyfikacyjne osoby wpłacającej) lub w gotówce w kancelarii komorniczej na pół godziny przed wywołaniem licytacji. Ze względów bezpieczeństwa mając na uwadze wysokość rękojmi komornik sądowy rekomenduje wpłaty kwoty 22 595,00 zł przelewem na rachunek bankowy komornika sądowego jw. Nabywca zobo

 

wiązany jest zgodnie z dyspozycją art. 871 kpc zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części traci prawa wynikające z przybicia zgodnie z treścią art. 872 § 1 kpc. Od nabywcy, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w terminie przepisanym, komornik działając zgodnie z dyspozycją art. 872 § 3 kpc ściągnie sumę odpowiadającą jednej dziesiątej części sumy nabycia, na którą będzie zaliczona kwota przez nabywcę wpłacona. Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Tel. (61) 222 49 94, fax. (61) 222 49 95, www.komornik-tomaszewski.pl

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Morelowa
Miasto: Przeźmierowo
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone