strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty Piotr Hanausek
Działki o pow. 1628 m2 oraz 1531 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-17
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 1628 m2 oraz 1531 m2
Cena wywoławcza: 84 825,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 745/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Piotr Hanausek mający siedzibę w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 44/186 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

17 października 2016 r. o godz. 14:00

 

w sali E-304 Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

a to:

 

- działki nr 117/1 położonej w Krakowie, objętej KW KR1P/00115827/7 o pow. 1628 m2. Zabudowana jest parterowym budynkiem mieszkalnym wolnostojącym. Dom z lat 50.  XX  wieku o pow. użytkowej 110,51 m2, składający się z wiatrołapu, przedpokoju, łazienki, pomieszczenia, kuchni i trzech pokoi. Wybudowany w technologii tradycyjnej z cegły i pustaka typu „hasiok” wykonanego metodą gospodarczą. Dom nie jest ocieplony. Dach dwuspadowy na drewnianej więźbie, kryty dachówką. Strop drewniany. Budynek wyposażony w instalację energetyczną, gazową, szambo i wodę.

 

Nieruchomość wyżej opisana jest własnością (…)

(Księgę Wieczystą dla wskazanych nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie);

 

- działki nr 117/2 położonej w Krakowie, objętej KW KR1P/00466250/6 o pow. 1531 m2. Teren płaski o kształcie prostokątnym – grunt nie jest użytkowany – pełni rolę terenów zielonych dla domu położonego na działce nr 117/1. W pobliżu nieruchomości znajdują się media: gaz, woda i elektryka. Posiada dostęp do drogi publicznej, asfaltowej.

 

Nieruchomość wyżej opisana jest własnością Małgorzaty (…)

(Księgę Wieczystą dla wskazanych nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie).

 

Nieruchomość położona w Krakowie i oznaczona jako: KW KR1P/00115827/7 oszacowana jest na kwotę: 209 400,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 157 050,00 zł.

Nieruchomość położona w Krakowie i oznaczona jako: KW KR1P/00466250/6 oszacowana jest na kwotę: 113 100,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 84 825,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj.

- przy licytacji nieruchomości KW KR1P/00115827/7 kwotę: 20 940,00 zł,

- przy licytacji nieruchomości KW KR1P/00466250/6 kwotę: 11 310,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Rękojmię należy wpłacać w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Piotra Hanauska:

nr 71 8619 0006 0030 0025 8007 0001,

podając na dowodzie wpłaty „rękojmia w sprawie VII KM 745/15” oraz dokładny adres wpłacającego.

Rękojmi nie składają osoby wymienione w art. 964 kpc. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 kpc.

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze Komornika mieszczącym się w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 44/186.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty wynikającej z art. 12 ust. 4 z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone