strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR we Włocławku Konrad Boszko
Działka o pow. 0,800 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-13
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,800 ha
Cena wywoławcza: 163 781,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 16/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI 1/2 NIERUCHOMOŚCI

NR KW 5807/7

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Konrad Boszko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

13 października 2016 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku mającego siedzibę przy Kilińskiego 20 w sali nr A 115, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1/2 niewydzielonej części nieruchomości, stanowiącej działkę gruntową zabudowaną o numerze ewidencyjnym: 27 o powierzchni 0,800 ha. Na działce znajduje się piętrowy budynek mieszkalny o pow. zabudowy 137 m2, parterowy budynek garażowo-gospodarczy o pow. zabudowy 40 m2 oraz parterowy budynek gospodarczy o pow. zabudowy 25 m2,

należącej do dłużnika: Sławomira Cebulak,

położonego: 87-800 Włocławek, Grunwaldzka 11,

dla której Sąd Rejonowy we Włocławku Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 5807/7 [NKW: WL1W/00005807/7].

 

Suma oszacowania udziału w wymiarze 1/2 wynosi 218 375,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 163 781,25 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 21 837,50 zł gotówką w kancelarii komornika. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

Rękojmia musi się znaleźć na koncie

najpóźniej do końca dnia poprzedzającego termin licytacji.

 

Bank Ochrony Środowiska SA O. we Włocławku 11 1540 1069 2001 8718 2533 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy ul. P.O.W. 21a w pok. 14 (w godzinach 9:00-15:00) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucje. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnia księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Grunwaldzka
Miasto: Włocławek
Województwo: kujawsko-pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone