strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Oleśnicy Arkadiusz Nitschke Kancelaria Komornicza w Oleśnicy
Nieruchomość o pow. 3 540 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-07
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość o pow. 3 540 m2
Cena wywoławcza: 183 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 956/12
Opis:

           

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy
Arkadiusz Nitschke

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Arkadiusz Nitschke zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

7 października 2016 r. o godz. 13:30

 

w Gmachu Sądu Rejonowego w Oleśnicy w sali nr 16 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości CHEŁSTÓWEK posiadająca założoną księgę wieczystą
w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy nr KW WR1E/00078580/0.

Nieruchomość gruntowa zabudowana domem mieszkalnym, działka gruntu nr 27/2 o powierzchni
3 540 m2.
Nieruchomość gruntowa zabudowana domem jednorodzinnym wolnostojącym parterowym położonym na terenie wsi Chełstówek, gmina Twardogóra. Budynek mieszkalny nowy, wybudowany
w technologii tradycyjnej z dachem czterospadowym o konstrukcji drewnianej pokrytym blachodachówką. Teren nieruchomości nie jest ogrodzony i częściowo zagospodarowany. Na terenie działki znajduje się mały staw oraz pojedyncze nasadzenia roślinne. W sąsiedztwie znajdują się nieruchomości gruntowe niezabudowane oraz tereny leśne. Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną, do budynku drogą gruntową przez nieruchomość sąsiednią. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego bez wiaty około 96,00 m2, powierzchnia użytkowa budynku 71,00 m2, powierzchnia całkowita budynku 83,64 m2, powierzchnia wiaty w bryle budynku 19,83 m2. Instalacje: wodociągowa – przyłącze z sieci, instalacja elektryczna, instalacja kanalizacyjna do zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne, centralne ogrzewanie – piec na olej opałowy, grzejniki panelowe, alternatywnie w pokoju dziennym ogrzewanie kominkowe, ciepła woda użytkowa z pieca CO oraz alternatywnie w kuchni podgrzewacz przepływowy elektryczny.

Przeznaczenie w studium – teren położenia działki oznaczony symbolem MN – teren zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności, częściowo obszary wymagające zmiany gruntów rolnych na cele nierolnicze. Działka położona jest na obszarze planowanym chronionego krajobrazu „Wzgórza Trzebnickie”, linia wododziału – granica zlewani Baryczy, w strefie „OW” obserwacji archeologicznej.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 245 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 183 750,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania w kwocie 24 500,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika w banku : ING Bank Śląski SA 74 1050 1504 1000 0023 5893 1265.

Rękojmię należy uiścić najpóźniej na dzień przed licytacją, po ww. terminie rękojmia nie będzie przyjmowana.

 

www.komornikolesnica.pl

www.arkadiusznitschke.pl

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Chełstówek
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone