strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Sp. z o.o.
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki Krakowska  Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN 
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-07
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki Krakowska  Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN 
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: konkurs ofert
KM:
Opis:

 

 

Zarząd Spółki Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Sp. z o.o. z siedzibą: 30-130 Kraków, ul. Rydla 53-55 zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.

Oferta powinna zawierać:

  • Informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
    o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, jego pozycji na rynku usług audytorskich oraz znajomość branży (produkcja rolnicza) przez biegłego rewidenta.
  • Oferta musi zawierać dodatkowo informacje o biegłym rewidencie oddelegowanym do przeprowadzenia oferowanego badania, w tym: dane personalne biegłego (imię i nazwisko), numer licencji zawodowej, oraz zestawienie doświadczenia zawodowego w branży produkcja rolnicza (nazwy podmiotów badanych przez biegłego rewidenta za ostatnie 5 lat).
  • Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
  • Cenę netto oraz cenę brutto  za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem zlecenia.
  • Wskazanie terminów zakończenia badania sprawozdania finansowego i przedłożenia opinii wraz z raportem uzupełniającym  do Spółki (konieczność podania pełnej daty). W przypadku określenia przez podmiot terminu zakończenia badania tzw. „termin do uzgodnienia” – oferta nie będzie brana pod uwagę.
  • Parafowany przez oferenta wzór umowy na badanie sprawozdania finansowego tożsamy
    z zapisami w składanej ofercie.

Oferty należy kierować na adres spółki. Termin składania ofert upływa z dniem: 7 października 2016 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (12) 623 38 48 lub adres e-mail: adamasiewicz@nasiona.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Rydla
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone