strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Słubicach Karol Grzelewski
Nieruchomość rolna o pow. 2877 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-24
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość rolna o pow. 2877 m2
Cena wywoławcza: 72 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1899/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach Karol Grzelewski (tel. (95) 758 22 37) ogłasza, że dnia

 

24 października 2016 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Słubicach mającego siedzibę przy ul. Boh. Warszawy 3B w sali nr 215, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

Nieruchomości należącej do: (…)

stanowiącej: nieruchomość rolna, nr działki 781/7. 

Niezabudowana działka gruntu położona w strefie peryferyjnej Rzepina oznaczona według Ewidencji Gruntów numerem 781/7 (obręb 3 0257 m. Rzepin).  Powierzchnia działki wynosi 0,2877 ha (2877 m2), w tym grunty orne RV-0,2877 ha.

Działka położona jest w kompleksie działek budowlanych na zapleczu zabudowy mieszkaniowej ulicy Ogrodowej w bezpośrednim sąsiedztwie działki przebiega również linia energetyczna, wodociąg oraz linia telefoniczna. Wzdłuż południowej granicy działki przebiega również linia energetyczna zasilająca lampy oświetlenia terenu. Kolektor gazowy w ulicy Kilińskiego. Działka posiada kształt prostokąta o proporcjonalnych bokach. Teren działki jest płaski oraz urozmaicony kilkunastoletnią samosiejką drzew iglastych (sosna) oraz liściastych;

położonej: 69-110 Rzepin,

dla której Sąd Rejonowy w Słubicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą

nr KW [NKW: GW1S/00003960/3].

 

Suma oszacowania wynosi 108 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i

wynosi 72 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 10 800.00 zł w gotówce oraz w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (95) 758 22 37

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Rzepin
Województwo: lubuskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone