strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Zgierzu Czesław Kosiada
Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczo-garażowym
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-25
Godzina: 08:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczo-garażowym
Cena wywoławcza: 307 666,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2831/13
Zdjęcia:
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesław Kosiada zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

 

25 października 2016 r. o godz. 8:30

 

w Sądzie Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, sala nr X odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej - działki nr 497/4 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, położonej w Głownie przy ul. Ogrodniczej 13, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LD1G/00030901/3;

 

stanowiącej własność dłużników: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 461 500,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania to jest kwotę 307 666,67 zł (słownie: trzysta siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 66/100). Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj. 46 150,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji w gotówce lub książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu albo na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesława Kosiady o nr

86 1020 3440 0000 7002 0015 9988 PKO BP SA O. Zgierz.

Protokół opisu i oszacowania tej nieruchomości można przeglądać w Kancelarii Komornika w Zgierzu, pl. Jana Pawła II nr 3 (Sygn. akt KM 2831/13), bądź w terminie na dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Zgierzu przy ul. Sokołowskiej 6 (sygn. akt sąd. I Co 2259/15).

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Ogrodnicza
Miasto: Głowno
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone