strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Wilec Sp z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
Nieruchomości położone w Konstantynowie Łódzkim
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-07
Godzina: 15:15:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości położone w Konstantynowie Łódzkim
Cena wywoławcza: 785 250,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości WILEC Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim oferuje do sprzedaży z wolnej ręki, na warunkach wynikających z postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 17 sierpnia 2016 roku nieruchomość położoną w Konstantynowie Łódzkim, to jest:

- prawo własności nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, oznaczonej numerem działki 124/1, o powierzchni 00 ha 34 a 11 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Pabianicach prowadzona jest księga wieczysta nr LD1P/00018139/9,

- prawo własności nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, oznaczonej numerem działki 124/2, o powierzchni 00 ha 34 a 12 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Pabianicach prowadzona jest księga wieczysta nr LD1P/00018140/9.

 

1. Przedmiotem sprzedaży jest łączna sprzedaż obu wyżej wymienionych nieruchomości.

2. Sprzedaż odbywa się w trybie konkursu ofert prowadzonego przez syndyka masy upadłości.

3. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 785 250,00 zł (siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).

4. Oferty mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do 7 października 2016 r. godzina 15:00, na adres syndyka masy upadłości: Kancelaria radcy prawnego Michał Raj, ul. Wigury 30A lok. 11, 90-319 Łódź z czytelnym napisem na kopercie: „OFERTA ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI W KONSTANTYNOWIE” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

5. Pisemne oferty powinny zawierać w szczególności:

a. wysokość proponowanej ceny netto (bez podatku VAT), nie niższej niż cena wywoławcza oraz sposób i termin jej uiszczenia,

b. oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i przyjęciu go bez zastrzeżeń,

c. oryginalny, czytelny podpis składającego ofertę,

d. w przypadku oferentów niebędących osobami fizycznymi aktualny wypis z właściwego rejestru.

e. w przypadku podmiotów zagranicznych – zezwolenie Ministra Spraw Zagranicznych lub promesę albo oświadczenie oferenta, że takie zezwolenie nie jest wymagane.

6. Oferty zostaną otwarte w dniu 7 października 2016 roku, godzina 15:15.

7. Oferty zostaną rozpoznane w terminie do dnia 11 października 2016 roku. O wynikach rozpoznania zostaną poinformowani wyłącznie oferenci.

8. Przystępujący do konkursu, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien najpóźniej do dnia 6 października 2016 roku, wpłacić wadium w wysokości 25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) na rachunek bankowy syndyka masy upadłości o numerze 18 1050 1461 1000 0090 3029 6470 (ING Bank Śląski SA)  (decyduje data wpływu środków na rachunek syndyka).

9. Przedmiot przetargu można oglądać w terminie do składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu z Syndykiem.

 

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu i jego warunków, sposobu i terminu wpłaty wadium oraz składania ofert można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres syndyk@upadlosci-lodz.pl lub telefonicznie pod nr tel. 533 745 415 (w godz. 9:00-16:00). Dodatkowo informacje o przetargu znajdują się na stronie internetowej www.upadlosci-lodz.pl w zakładce „Informacje bieżące” – „Wilec”.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Konstantynów Łódzki
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone