strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Lublin-Zachód Włodzimierz Ryń
Ograniczone prawo rzeczowe położone w Lublinie
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-19
Godzina: 08:30:00
Przedmiot sprzedaży: Ograniczone prawo rzeczowe położone w Lublinie
Cena wywoławcza: 177 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 960/13
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Włodzimierz Ryń z-ca Komornik Katarzyna Ryń-Kowalska (tel. (81) 743 76 32) ogłasza, że dnia

 

19 października 2016 r. o godz. 8:30

 

sala XXII w Sądzie Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, VIII Wydział Cywilny, 20-607 Lublin, Wallenroda 4 d odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego położonego: 20-570 Lublin, Szmaragdowa 46/13, Lublin, obręb ewidencyjny 27 – Rury Bonifraterskie wpisanego w  rejestrze  lokali  własnościowych:   Spółdzielnia Mieszkaniowa CZUBY w Lublinie (adres spółdzielni: ul. Watykańska 6, 20-576 Lublin) dla którego Sąd Rejonowy Lublin-Zachód  w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW LU1I/00240639/0], stanowiące własność ww. dłużników w ułamkowych częściach (udział 1/2 – (…) i udział 1/2 – (…)).

 

Suma oszacowania wynosi 236 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 177 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 23 600,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:   

Bank  PEKAO SA Lublin 11 1240 5497 1111 0000 5003 9223

najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem licytacji, tj. do dnia 18.10.2016 r.

Zgodnie z przepisem art. 976

§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

§2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Szmaragdowa
Miasto: Lublin
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone