strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Patryk Klimczak
Lokal w Krakowie oraz udział we współwłasności działek
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-14
Godzina: 08:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal w Krakowie oraz udział we współwłasności działek
Cena wywoławcza: 314 426,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 108/14
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Patryk Klimczak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

14 października 2016 r. o godz. 8:30

 

w sali nr D-29 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza Wydział XII Cywilny w Krakowie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Kraków, ulica Chmieleniec 6/26, stanowiącej własność dłużnika (…), posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00311017/0 z własnością lokalu związany jest udział we współwłasności działek nr 115, 116, 117, 118 objętej KW 213599 oraz we współwłasności niewydzielonych części wspólnych budynku z którego lokal został wydzielony w 6821/1320813 częściach.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 419 235,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę  314 426,25 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 41 923,50 zł.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika:

55 8619 0006 0030 0325 8055 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce

najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji (w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko wpłacającego oraz sygnaturę Km 108/14).

Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Chmieleniec
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone