strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Zbigniew Zarychta
Nieruchomości Żagań, Iłowa
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-21
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości Żagań, Iłowa
Cena wywoławcza: 14 977,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2161/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Zbigniew Zarychta na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

21 października 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu mającego siedzibę przy ul. Szprotawskiej 3 w sali nr 2, odbędą się:

 

KM 2161/11 – PIERWSZA LICYTACJA

lokalu użytkowego nr 1B o pow. 20,61 m2, należącego do dłużnika: (…), położonego: 68-100 Żagań, ul. Armii Krajowej 10/1B, dla którego Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1G/00047236/2.

Suma oszacowania wynosi 19 970,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 14 977,50 . Rękojmia: 1 997,00 zł.

 

KM 3168/14 – PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości stanowiącej: prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 697 o pow. 567 m2, zabudowana budynkami stanowiącymi odrębną nieruchomość, czyli mieszkalnym, parterowym z poddaszem częściowo użytkowym, niepodpiwniczonym, składającym się z korytarza, 4 pokoi, kuchni, spiżarni oraz ganku, o pow. użytkowej 96 m2 oraz gospodarczym o pow. użytkowej 70 m2, należącej do dłużnika: (…), położonej: 68-120 Iłowa, ul. Ogrodowa 2, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1G/00019697/6.

Suma oszacowania wynosi 132 170,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 99 127,50 zł. Rękojmia: 13 217,00 zł.

 

KM 5101/14 – DRUGA LICYTACJA

nieruchomości stanowiącej działki nr: 75/1 i 75/2 o łącznej pow. 2,20 m2 – zabudowane budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 135 m2, budynkiem gospodarczym oraz murowaną altaną o łącznej pow. użytkowej 70 m2; działki nr 74/1 i 74/2 o łącznej pow. 500 m2 – niezabudowane. DOM JEST NIEZAMIESZKANY; należącej do dłużnika: (…), położonej: 68-131 Wymiarki, ul. Pocztowa 8, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1G/00009775/4.

Suma oszacowania wynosi 301 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 200 666,67 . Rękojmia: 30 100,00 .

 

KMP 4/05 – PIERWSZA LICYTACJA

lokalu mieszkalnego nr 10 położonego na I kondygnacji, składającego się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z wc, o pow. użytkowej: 51,22 m2; do lokalu przynależna jest komórka oraz piwnica o łącznej powierzchni 17,18 m2 oraz udział w wys. 60/1000 w prawie użytkowania wieczystego do działki gruntowej zabudowanej o nr 1170/13 o pow. 844 m2, należącego do dłużnika: (…), położonego: 68-120 Iłowa, ul. Traugutta 23/10, dla którego Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1G/00032910/3.

Suma oszacowania wynosi 75 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 56 325,00 zł. Rękojmia: 7 510,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Żaganiu 52 1090 2558 0000 0006 4000 2486

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Osoby przystępujące do licytacji pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są do:

przedłożenia na piśmie zgody współmałżonka na zakup nieruchomości urzędowo poświadczonej lub złożenia oświadczenia, że nieruchomość będzie nabyta z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytant, który nie wpłaci rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, nie zostanie dopuszczony do przetargu.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Żagań, Iłowa
Województwo: lubuskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone