strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Stargardzie Mateusz Kowalski
Budynek mieszkalny o pow. 231,37 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-18
Godzina: 13:45:00
Przedmiot sprzedaży: Budynek mieszkalny o pow. 231,37 m2
Cena wywoławcza: 472 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3077/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Mateusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

18 października 2016 r. o godz. 13:45

 

sala nr 25 w Sądzie Rejonowym w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 19, zostanie przeprowadzona

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Lucin, gmina Przelewice, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2T/00003985/9, stanowiącej własność (…).

 

Nieruchomość stanowi wolnostojący budynek mieszkalny jednorodzinny o pow. 231,37 m2 położony na działce nr 108/1 o pow. 0,3 ha.

 

Suma oszacowania wynosi 630 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 472 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 63 000,00 zł.

 

Rękojmię można uiścić w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29 lub na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (wskazując sygn. akt KM 3077/15)

BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Operacyjny w Pyrzycach

41 2030 0045 1110 0000 0169 2890.

 

Nabycie nieruchomości w drodze licytacji podlega opodatkowaniem podatkiem od czynności cywilnoprawnych na zasadach ogólnych (Dz. U. 2015.626).

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość. Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać również pod nr telefonu (91) 576 00 30, (91) 577 29 83.

 

Dodatkowe informacje na www.komornikpyrzyce.pl

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Lucin
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone