strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Częstochowie Ernest Osicki
Niezabudowana działka o pow. 23,8094 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-18
Godzina: 10:45:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowana działka o pow. 23,8094 ha
Cena wywoławcza: 1 589 475,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 854/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 8321

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

18 października 2016 r. o godz. 10:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działki nr 36, 37/2, 38/2, 39/2, 40/2, 41/2,42/2, 44/2, 45/2, 46/2, 47, 48, 49, 50, 51, należącej do dłużnika: (…), położonej: 42-100 Kłobuck, Biała, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 8321 [NKW: CZ2C/00008321/1], o łącznej powierzchni 23,8094 ha,

 

Przedmiotowa nieruchomość położona w powiecie Kłobuckim, gmina Kłobuck, obrębie Biała Dolna, w odległości. Nieruchomość stanowi kompleks działek usytuowanych po stronie zachodniej ul. Sadowej. Nieruchomość jest nieruchomością niezabudowaną, działki wchodzące w jej skład, zgodnie z uchwałą nr 52/IX/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania mają następujące przeznaczenie:

-        PEF tereny produkcyjne elektrownie fotowoltaiczne,

-        U tereny zabudowy usługowej,

-        MN tereny zabudowy jednorodzinnej,

-        R tereny rolnicze.

Do przetargu dopuszczone zostaną jedynie osoby które wykażą się dowodem posiadania kwalifikacji do prowadzenia gospodarstwa rolnego wymaganym przez przepisy o przenoszeniu własności nieruchomości rolnych. Jednocześnie pouczam o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań na gruncie art. 233 k.k.

Suma oszacowania wynosi 2 119 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 589 475,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 211 930,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji, tj. do dnia 17.10.2016 r. Rękojmię można uiścić na konto depozytowe sądu Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 82 1130 1017 0021 1000 4690 0004 z podaniem sygnatury: XV Co 2297/16 .

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Biała
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone