strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty Marcin Kaźmierczyk
Działki o łącznej pow. 0,6921 ha wraz z zabudowaniami
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-17
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o łącznej pow. 0,6921 ha wraz z zabudowaniami
Cena wywoławcza: 1 652 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2796/15
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Marcin Kaźmierczyk zawiadamia na podstawie art. 10136 kpc w związku z art. 954 kpc, ze w dniu

 

17 października 2016 r. o godz. 12:00

 

w Kancelarii Komorniczej w Krakowie przy ul. Kniaźnina 2/1 odbędzie się:

 

 

PIERWSZA  LICYTACJA

w trybie egzekucji uproszczonej

 

Udziału wynoszącego 1/2 w nieruchomościach gruntowych składających się z działek ewidencyjnych numer 70/5, 70/6, 70/4 oraz 70/2 położonych przy ulicy Nadbrzezie 15 w Krakowie stanowiącego własność dłużniczki Elżbiety Wąsowicz.

Na przedmiotowych  działkach ewidencyjnych oznaczonych nr: 70/2 (o pow. 0,0067 ha), 70/4 (o pow. 0,0857 ha), 70/5 (o pow. 0,4976 ha) i 70/6 (o pow. 0,1021 ha) o łącznej powierzchni 0,6921 ha posadowiony jest budynek o funkcji biurowo-usługowej w stanie surowym otwartym o powierzchni użytkowej 577,32 m2 oraz budynek o funkcji usługowo-warsztatowej o powierzchni użytkowej 1 290,44 m2. Teren działek, płaski, niezagospodarowany, częściowo utwardzony. Bezpośredni dojazd do nieruchomości od strony południowej z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej – dwukierunkowej  tj. ulicy Nadbrzezie oraz od strony północnej tj. ulicy Marcelego Nenckiego.

Dla obszaru, na którym znajduje się wyceniana nieruchomość obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa, zatwierdzone Uchwałą nr XII/87/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 r., z późniejszymi zmianami. Przedmiotowe nieruchomości położone są w terenie oznaczonym symbolem MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przedmiotowe nieruchomości  objęte są księgami wieczystymi prowadzonymi przez Wydział IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie;

- dla działki nr 70/5 oraz 70/6 (poprzednio 70/3) prowadzona jest księga wieczysta KR1P/00283751/1;

- dla działki nr 70/4 oraz 70/2 prowadzona jest księga wieczysta KR1P/00283752/8.

 

Udział 1/2 w nieruchomościach oszacowany jest na kwotę 2 203 000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście trzy tysiące złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 1 652 250,00 zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).

 

Przystępujący do licytacji winni wpłacić na rachunek komornika (wpłata musi zostać zaksięgowana na rachunku komornika do momentu rozpoczęcia licytacji) bądź w kancelarii komornika (do momentu rozpoczęcia licytacji) rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania (tj. kwota 220 300,00 zł). Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w dniu 10.10.2016 roku o godz. 13:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Nadbrzezie
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone