strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty Marcin Kaźmierczyk
Lokal mieszkalny o pow. 36,70 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-14
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 36,70 m2
Cena wywoławcza: 102 322,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1743/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Marcin Kaźmierczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, ze w dniu

 

14 października 2016 r. o godz. 9:30

 

w sali nr C-108 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 96 w budynku wielorodzinnym nr 6 położonym w Krakowie, os. Strusia, stanowiącego własność dłużnika (…), będącego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce” w Krakowie. Lokal położony jest na parterze, dziesięciopiętrowego budynku. Mieszkanie składa się z dwóch oddzielnych pokoi (rzeczywisty układ pokoi i przedpokoju różni się od stanu znajdującego się w wykazie spółdzielni Bieńczyce), przedpokoju, ciemnej kuchni, łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 36,70 m2.

Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie jest prowadzona księga wieczysta.

 

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 136 430,00 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 102 322,50 zł (słownie: sto dwa tysiące trzysta dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt groszy).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w tut. Kancelarii w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (tj. kwota 13 643,00 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tut. Kancelarii:

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala 71 8619 0006 0030 0325 8023 0001.

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wplata rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w dniu 6.10.2016 r. o godz. 10:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Os. Strusia
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone