strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty
Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty – licytacja ruchomości Powergreen Sp. z o.o.
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-06
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty – licytacja ruchomości Powergreen Sp. z o.o.
Cena wywoławcza: 6 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM:
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

 

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 599) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

6 października 2016 r. o godz. 11:00

 

w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty, Łódź, ul. Św. Teresy 105, pok. 22 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

niżej wymienionych ruchomości należących do zobowiązanego (…)

1)    Piec Laboratoryjny KLS 15/13, rok prod. 2011.

Wartość szacunkowa ruchomości wynosi: 12 000,00 zł. Cena wywołania wynosi 1/2 wartości szacunkowej, tj. 6 000,00 zł.

2)    Plastometr Zwick/Roell Cflow, rok prod. 2011.

Wartość szacunkowa ruchomości wynosi: 20 000,00 zł. Cena wywołania wynosi 1/2 wartości szacunkowej, tj. 10 000,00 zł.

3)    Dygestorium blat ceramiczny, rok prod. 2011.

Wartość szacunkowa ruchomości wynosi: 16 000,00 zł. Cena wywołania wynosi 1/2 wartości szacunkowej, tj. 8 000,00 zł.

4)    Stanowisko doświadczalne (linia pilotażowa) do produkcji granulatu z tworzyw sztucznych, rok prod. 2012.

Wartość szacunkowa ruchomości wynosi: 210 000,00 zł. Cena wywołania wynosi 1/2 wartości szacunkowej, tj. 105 000,00 zł.

 

Ww. ruchomości wraz z ich oceną techniczną można oglądać w dniach 29-30.09.2016 r. w godzinach 9:00-12:00 w siedzibie spółki Powergreen sp. z o.o. Łódź ul. Kaczeńcowa 27.

Z uwagi na fakt, iż wartość szacunkowa przedmiotów przekracza 4 500,00 zł osoby przystępujące do przetargu obowiązane są złożyć organowi egzekucyjnemu wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania w gotówce.

Nabywca jest obowiązany uiścić natychmiast po udzieleniu mu przybicia przynajmniej cenę wywołania lub przedstawić czek potwierdzony wystawiony na organ egzekucyjny, na kwotę wynoszącą co najmniej cenę wywołania ruchomości. Jeżeli ceny tej nie uiści lub nie przedstawi czeku potwierdzonego, traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji.

Osoby które utraciły prawo wynikłe z przybicia, tracą prawo do zwrotu kwoty wpłaconej tytułem wadium.

Naczelnik Urzędu Skarbowego zastrzega sobie prawo odstąpienia od licytacji bez podania przyczyny.

 

Szczegółowe informacje na temat licytacji można uzyskać pod nr tel. (42) 253 40 27 w godz. 8:00-15:00.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Łódź
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone