strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Izba Skarbowa w Krakowie
Udział 7/48 w lokalu niemieszkalnym (garażu)
(nieruchomości - lokale usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-03
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Udział 7/48 w lokalu niemieszkalnym (garażu)
Cena wywoławcza: 97 614,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta działając na podstawie art. 110w ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dn.

 

3 listopada 2016 r. o godz. 10:00

 

w siedzibie tut. organu egzekucyjnego, tj. 31-621 Kraków, os. Bohaterów Września 80, część A, sala konferencyjna, II piętro, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Nieruchomości należącej do zobowiązanego: (…),

położonej w Krakowie, stanowiącej udział 7/48 prawa do lokalu niemieszkalnego (garaż) nr G1 w budynku nr 182 na ul. Fatimskiej, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza prowadzi księgę wieczystą KR1P/00473050/6.

Przedmiotowy udział do nieruchomości tj. 7/48 odpowiada w rzeczywistości powierzchni 6 miejsc postojowych. Szacowany lokal niemieszkalny nr G1 (garaże – miejsca postojowe) położone są w części piwnicznej budynku przy ul. Fatimskiej 182. Otoczenie stanowią budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne wybudowane na początku XXI wieku. Przedmiotowy lokal ma przeciętną lokalizację. Wyceniany garaż ma podwójny wjazd podjazdem do ulicy. Lokalizacja budynku z wycenianym lokalem została uznana jako dobra.

 

Suma oszacowania  odrębnej własności udziału 7/48 (wartość 6 miejsc postojowych) w lokalu niemieszkalnym wynosi 130 151,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sto pięćdziesiąt jeden  zł), zaś cena wywoławcza w pierwszym terminie licytacji wynosi 75% oszacowanej wartości, tj. po zaokrągleniu do pełnych złotych 97 614,00 zł.

Przystępujący do licytacji jest zobowiązany złożyć wadium w wysokości 1/10 oszacowanej wartości nieruchomości, tj. w wysokości 13 015,00 zł. Dowód wpłaty wadium na konto tut. Organu NBP O. OKR w Krakowie nr 06 1010 1270 0004 3313 9120 0000 lub czek potwierdzony, wystawiony na Organ egzekucyjny winien być złożony w pokoju 018 (parter) w siedzibie tut. Urzędu.

Zgodnie z przepisem art. 111d § 3 ww. ustawy w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji, stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym.

Na 14 dni przed dniem licytacji można oglądać powyższą nieruchomość oraz w dn. 11.10.2016 r. w godzinach od 11:00 do 14:00 można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w siedzibie Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta w pokoju 018 (parter).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do prowadzenia licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostatecznie.

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Fatimska
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone