strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
AUTO LIDER SP Z O O
sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-17
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

 

 

Syndyk Masy Upadłości „Auto Lider” sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim, w upadłości likwidacyjnej ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa upadłego „Auto Lider” sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w rozumieniu art. 55¹ k.c. (z wyłączeniem należności i roszczeń), po cenie nie mniejszej niż 575 429,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć 00/100) złotych netto.

W skład przedsiębiorstwa wchodzą w szczególności:

1.      nazwa i oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo;

2.      prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Poznańskiej, woj. wielkopolskie na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 17/15 - księga wieczysta nr KZ1W/00057044/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim,

3.      środki trwałe,

4.      zapasy;

5.      księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które nie podlegają archiwizacji.

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:

1.     wpłacenie wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości o nr 20 1240 2946 1111 0010 6417 3628 do dnia 17 października 2016 roku;

2.     złożenie do 17 października 2016 roku pisemnej oferty w zamkniętej kopercie do syndyka: Biuro syndyka ul. Polna 20 lok. 221, 62-800 Kalisz, na warunkach wskazanych w Regulaminie konkursu i zawierającej wszystkie wymagane w nim oświadczenia i dokumenty.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert lub też jego unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn. Regulamin konkursu dostępny jest w Biurze Syndyka jw., dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 607 794 864.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Ostrów Wlkp.
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone