strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Spółdzielnia MUSI w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż lokalu usługowo-mieszkalnego upadłego – Spółdzielnia Musi
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-27
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż lokalu usługowo-mieszkalnego upadłego – Spółdzielnia Musi
Cena wywoławcza: 297 934,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

 

 

SYNDYK – ogłasza nieograniczony konkurs ofert

na sprzedaż z wolnej ręki atrakcyjnej nieruchomości upadłego Spółdzielnia MUSI w Krakowie w upadłości likwidacyjnej zgodnie z Postanowieniem Sędziego-Komisarza z dnia 1.06.2016 r. sygn. Akt VIII GUp 94/15 tj.:

-         lokal usługowo-mieszkalny (2 połączone mieszkania) w Tarnowie przy ul. Bema 4-8 m 15 usytuowany na I piętrze o pow. 114 m2 (własnościowe prawo do lokalu w budynku wielorodzinnym Spółdzielni „Nadzieja” w Tarnowie – przydział nr 544 za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. 297 934 zł.

 

Oferent przystępujący do „konkursu” winien wpłacić wadium w kwocie 10% ceny oszacowania (30 000 zł dla nieruchomości z pkt. 1 – Tarnów ul. Bema) Na rachunek bankowy Spółdzielni MUSI, Kraków, ul. Celna 9 nr 74 1020 2892 0000 5702 0587 5234.

Dla wybranego oferenta wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałe wadia zostaną niezwłocznie zwrócone. Wadium przepada jeżeli wyłoniony w ramach konkursu ofert oferent nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży w terminie 30 dni od daty zatwierdzenia wyboru oferenta przez Sędziego Komisarza.

Operat szacunkowy do wglądu w biurze syndyka po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 503 169 678 email z.typrowicz@o2.pl

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „KONKURS” – sygn. Akt. VIII Gup 94/15 należy przesłać listem poleconym w terminie 14 dni od daty publikacji ogłoszenia na adres Biuro Syndyka 30-619 Kraków, ul. Turniejowa 73F/50. Oferta winna zawierać nazwę, siedzibę i status prawny oferenta, cenę nabycia i sposób jej zapłaty, oświadczenie iż oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty, potwierdzenie wpłacenia wadium. Wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

Rozstrzygnięcie konkursu (wybór oferenta)

nastąpi w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia.

Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn i prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi oferentami. Wynik konkursu będzie obowiązujący po jego akceptacji przez Sędziego Komisarza.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Bema
Miasto: Tarnów
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone