strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Dominika Barańska
1/4 nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,7310 ha, oraz działka niezabudowana o pow. 0,1415 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-27
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: 1/4 nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,7310 ha, oraz działka niezabudowana o pow. 0,1415 ha
Cena wywoławcza: 66 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 24/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Dominika Barańska (tel. (41) 247 60 80) ogłasza, że dnia

 

27 października 2016 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 1, w sali nr 7, odbędzie się

 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

- 1/4 niewydzielonej części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr ewid. 5/4 o całkowitej pow. 0,7310 ha,

położonej przy: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Bałtowska,

dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1O/00017003/3 oraz

- nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr ewid. 16/5 o pow. 0,1415 ha,

położonej przy: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Gajowa,

dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1O/00060059/6.

 

Suma oszacowania 1/4 niewydzielonej części nieruchomości KI1O/00017003/3 wynosi 104 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 78 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, dla KI1O/00017003/3 to jest 10 400,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Suma oszacowania nieruchomości KI1O/00060059/6 wynosi 89 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 66 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, dla KI1O/00060059/6 to jest 8 900,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Oddział 1 w Kielcach 36 1020 2629 2203 0000 2005 7415

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zgodnie z dyspozycją art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem urzędowo poświadczonym.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Bałtowska, Gajowa
Miasto: Ostrowiec Świętokrzyski
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone