strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj

Lokal mieszkalny o pow. 70,67 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-21
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 70,67 m2
Cena wywoławcza: 202 666,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 3211/15
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

21 października 2016 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z siedzibą przy Narutowicza 19, 70-231 Szczecin, pokój 12, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika (…), ul. Felczaka Zygmunta 11/3, 71-417 Szczecin, położonego przy ul. Felczaka 11/3, 71-417 Szczecin, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1S/00120091/3.

 

Suma oszacowania wynosi 304 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 202 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 400,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. XIX o. Szczecin 07 1440 1143 0000 0000 1019 3745.

 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 20-10-2016r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i hallu o łącznej powierzchni 70,67mkw. i związany jest z nim udział 400/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu. W dziale III KW wpisany jest zakaz zbywania i obciążania nieruchomości, wpisany na podstawie Postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz na tydzień przed licytacją przeglądać akta w Sądzie Rejonowym Szczecin Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny przy ul. Narutowicza 19.

 

Operat szacunkowy biegłego znajduje się do wglądu w siedzibie kancelarii.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Felczaka
Miasto: Szczecin
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone