strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Oławie Andrzej Paluszek Kancelaria Komornicza w Oławie
Zabudowana działka o pow. 2,4999 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-26
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana działka o pow. 2,4999 ha
Cena wywoławcza: 369 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 833/16
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

KW WR1O/00048725/0 PROWADZONEJ W TRYBIE ART. 10131KPC

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. (71) 313 00 99, fax (71) 723 46 71) na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

26 października 2016 r. o godz. 12:00

 

w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzeja Paluszka mającego siedzibę w Oławie przy ul. Brzeska 31 lokal nr 5 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: działki nr 453/1, 453/2, 453/3, 453/4, 453/5 453/6 i 453/7 (dawniej działki 197/1, 197/3) o pow. 2,4999 ha, grunty orne. Zmiany ewidencyjne nie zostały ujawnione w księdze wieczystej. W skład nieruchomości wchodzi 7 działek o regularnych prostokątnych kształtach. Każda z działek posiada powierzchnię powyżej 3 000 m2. Działka nr 453/4 rozdziela kompleks na dwie części i zapewnia dojazd do części działek. Nieruchomość nie jest uzbrojona. Na jej granicy znajduje się sieć energetyczna oraz kanalizacyjna, natomiast sieć wodociągowa i gazowa przebiega w odległości około 100 m. Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość brak jest obowiązującego MPZP. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej;

położonej: 55-003 Czernica, Jeszkowice,

dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: WR1O/00048725/0].

 

Suma oszacowania wynosi 493 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 369 750,00 . Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 49 300,00 zł, którą należy wpłacić w kasie kancelarii lub na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 § 1 kpc), tj. 25.10.2016 r.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Po zakończeniu licytacji nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia, gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia jednej piątej ceny, przy czym reszta należności powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego (art.871 kpc).Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 313 00 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Jeszkowice
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone